Siirry suoraan sisältöön

Maa- ja kiviainekset

TÄYTEKIVIAINESLAJIKKEET

Tuote

myyntilajike

Tilavuuspaino

tn / m3itd

Materiaalikuvaus ja raekoko esimerkki

Käyttötarkoitus

Täytemaa

noin 1,4 – 1,7

Kivennäismaata esim.

moreenia tai savea, voi olla myös eloperäistä maata. Routiva.

Täyttöihin, joissa ei vaadita routimattomuutta ja joihin täytteen tiivistyvyys sekä kantavuus riittävät.

Suodatinhiekka

noin 1,3 – 1,5

Hiekkaa, jossa ei ole savea, eloperäistä maata tai isoja kiviä. Routimaton.

Jakavan kerroksen alle estämään alus- ja päällysrakenteeseen kuuluvien aineiden sekoittuminen.

Luonnonsora

noin 1,5 – 1,7

Routimatonta soraa tai soraista hiekkaa. Voi sisältää myös kiviä.

Täyttöihin, joissa vaaditaan kantavuutta sekä vähäistä kapillaarisuutta.

Jalostettu

jakavasora

noin 1,6 – 1,8

Routimatonta hiekkaista karkeaa soraa. Raekoko 0-100 mm

Täyttöihin, joissa erityisesti vaaditaan kantavuutta sekä rakennekerroksissa jakavana.

KASVUALUSTA SEKÄ MULLAT

Tuote myyntilajike

Tilavuuspaino tn / m3itd

Materiaalikuvaus ja raekoko esimerkki

Käyttötarkoitus

Kasvualustahiekka

noin 1,2 – 1,4

Hienoa hiekkaa tai silttistä hiekkaa.

Mullan sekaan seosaineeksi lisäämään kivennäispitoisuutta.

Seulottu multa

noin 0,9 – 1,2

Kalkitusta ja lannoitetusta turpeesta ja hiekasta seulottu multa. Sekoitussuhde 60/40.

Kasvualustat, istutukset ja nurmikot.

Kuorike

Puun kuorta

Istutusten ympärille

TIE- JA PIHARAKENNUSLAJIKKEET

Tuote

Tilavuuspaino

tn / m3itd

Materiaalikuvaus ja myyntilajikkeet (mm)

Käyttötarkoitus

Suodatinkerros

noin 1,4 – 1,5

Routimatonta luonnonhiekkaa, jossa rakeisuusohjealue on määrätty. Suodatinhiekka

Rakennekerroksiin estämään alus- ja päällysrakenteen sekoittuminen ja pienentämään alusrakenteen routimisesta aiheutuvat haitat.

Jakavan kerros

noin 1,6 – 1,8

Sorasta murskattua kiviainesta. Soramurske 0-64. Jalostettu jakavasora 0-100.

Rakennekerroksiin suodatinkerroksen päälle.

Kantavan kerroksen

murske

noin 1,6 – 1,8

Sorasta murskattua kiviainesta. Soramurske 0-32 tai 0-56.

Rakennekerroksiin jakavan kerroksen päälle parantamaan päällysrakenteen kantavuutta.

Pintamurske

noin 1,6 – 1,8

Sorasta murskattua kiviainesta. Soramurske 0-16 tai 0-31. Asfalttimurske 0-16

Teiden ja pihojen pintamateriaaliksi.

Kivituhka

noin 1,4 – 1,6

Kivistä murskattua kiviainesta. Kivituhka 0 – 3 tai 0 – 8.

Pihojen, käytävien ja kenttien pintamateriaaliksi.

Seulottu hiekka tai sora.

noin 1,4 – 1,6

Seulottua hiekkaa tai soraa. Asennushiekka 0-4 Hiekoitushiekka 0-8. Betonisora 0-16.

Pihan pintauksiin ja esim. laattojen asennusmateriaaliksi.

Salaojasora

noin 1,4 – 1,6

Seulottua tasarakeista soraa, hieno osuus vähäinen. Salaojasora KTLK2.

Raekoko 0-35

Salaojaputken ympärystäyttö, lattioiden alustäyttö sekä sokkelin vierustäyttö. Laatuluokka käyttötarkoituksen ja olosuhteiden mukaan.

Mukulakivi

noin 1,6 – 1,8

Välpättyä tai seulottua kiveä.

Luiskaverhouksiin ja kiveyksiin.

Salaojasingeli

noin 1,4 – 1,6

Seulottua kiveä 6-35

Salaojaputken ympäristön täyttö, vaativat kohteet KT Lk1

BETONI-, MUURAUS- JA ERIKOISKIVIAINEKSET

Tuote myyntilajike

Tilavuuspaino

tn / m3itd

Materiaalikuvaus

Käyttötarkoitus

Muuraushiekka

0- 3 mm

noin 1,3 – 1,5

Seulottua puhdasta hiekkaa, ei humusta, 0- 3 mm.

Muuraukseen ja rappaukseen. Leikkihiekaksi hiekkalaatikoihin.

Betonisora

0 – 16 mm

noin 1,4 – 1,6

Seulottua puhdasta soraa, ei humusta.

Betonin valmistukseen. Pihakiveysten asennussoraksi.

Sepeli

8 – 16 mm

16 – 32 mm

noin 1,3 – 1,4

Kivistä murskattua kiviainesta.

Betonin valmistukseen, pihanpintauksiin ja sokkelin vierustäyttöihin sekä salaojille.

Singeli

16 – 32 mm

noin 1,4 – 1,6

Seulottua luonnonkiveä.

Sokkelin vierustäyttöihin sekä salaojille.

Hiekoitushiekka

0 – 6 mm

noin 1,3 – 1,5

Seulottua hiekkaa, hieno osuus vähäinen, ei ylisuuria kiviä.

Teiden, katujen ja pihojen hiekoitukseen.

Hiekoitussepeli

3 – 6 mm

6 – 8 mm

noin 1,3 – 1,4

Kivistä murskattua kiviainesta.

Käytävien ja pihojen hiekoitukseen.

Turvahiekka

3 – 8 mm

noin 1,3 – 1,5

Seulottua tasarakeista hiekkaa.

Leikkikentille, keinujen ja leikkikenttälaitteiden alle.

Asfalttimurske

0 – 16 mm

noin 1,6 – 1,8

Murskattua asfalttia.

Teiden ja pihojen pintakerrokseen.

Logo

Maansiirto E. Huttunen Oy

Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu