Referenssit

 • Boliden Luikonlahden rikastamon vesienkäsittelyn rakentaminen, Boliden Kylylahti Oy. 2020
 • Savilahdentie PLV 1240-1460 verkostosiirrot, Kuopion kaupunki. 2020
 • Neulamäen urheilukentän kunnostus ja Raiviopolun saneeraus, Kuopion kaupunki. 2020
 • Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien rakentaminen, Kuopion kaupunki. 2019
 • Jyrin tavanomaisen jätteen kaatopaikan sulkemisurakka, Outokummun kaupunki. 2019
 • Kiieskankaan vedenottamon, alkalointilaitoksen ja Niemelän paineenkorotusaseman rakentaminen, sekä Taivaanpankon ylävesisäiliön muutostyöt, Juuan kunta, v. 2018-2019
 • Tuomikujan päiväkodin maanrakennustyöt, Kuopion tilakeskus, v.2017-2018
 • Oravikoski-kirkonkylä siirtoviemäri ja vesijohto, Leppävirran kunta, v.2017-2018
 • Kurkimäen kadut ja vesihuolto, Kuopion kaupunki, v. 2016-2017
 • Pyhäselän vankilan pihatien ja sadevesijärjestelmän kunnostus, Senaatti kiinteistöt, v. 2016
 • Suursärkän varavedenottamon ja siirtolinjan rakentaminen, Heinäveden kunta, v. 2016
 • Heinäveden urheilukentän maarakennustyöt, NCC Industry, v. 2016
 • Kaarrehovin päiväkodin salaojitus, Kuopion tilakeskus, v. 2016.
 • Paimenpojan päiväkodin pihan ja leikkivälineiden uusiminen, Kuopion tilakeskus, v. 2015.
 • Inkilänmäen päiväkodin pihan ja leikkivälineiden uusiminen, Kuopion tilakeskus, v. 2015.
 • Koivukosken- ja Puhdistamontien perusparannus, Juankoski, v. 2015.
 • Rummukkalan alueen kaukolämpöverkoston uusiminen, v. 2015.
 • Joensuun lentoaseman runkovesijohtojen uusiminen, Finavia Oyj, v. 2015.
 • Viinijärven keskustan vesijohtojen uusiminen, Liperin kunta, v. 2015.
 • Ruukin koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen, Juankosken kaupunki, v. 2014.
 • Jyrinlenkin vesijohtojen saneeraus, Liperin kunta, v. 2014.
 • Teollisuuskylän kaukolämpölinjojen uusiminen, Outokummun Energia Oy, v. 2014.
 • Talojohtourakat 1. ja 2., Vaivion vesiosuuskunta, v. 2014.
 • Rastaantien ja Tikantien kunnallistekniikka ja Lapinpellontien perusparannus, Juankosken kaupunki, v. 2014.
 • Käsämän vesiosuuskunta, Heponiemen alueen viemäriverkoston rakentaminen v. 2013.
 • Kaavin kunnan Kolarin jäteveden pumppaamon saneeraus ja paineenalennuskaivojen rakentaminen v. 2013.
 • Liperin Lahdensuon alueen kunnallistekniikan uusiminen v. 2013.
 • Polvijärven kunta, Jyrin alueen kunnallistekniikan rakentaminen, v. 2012-2013.
 • Kylylahden kaivoksen malmikentän laajennusurakka v. 2012.
 • Einonpolun kunnallistekniikan rakentaminen Liperin Jyrinkylään v. 2012.
 • Outokummun Energia, kaukolämpötyöt v. 2012.
 • Kylylahden kaivoksen vesienkäsittelyaltaiden ja malmikentän rakennusurakka v. 2011.
 • Kylylahden kaivoksen putkiurakat 1 ja 2 , v. 2010.
 • Outokummun kaupunki, Karsikkolammen vedenottamon rakentaminen v. 2008.
 • Joensuun Vesi, Vesijohtojen ja viemäreiden rakentaminen Alavin ja Tervasuon kyliin Joensuussa v. 2007-2008.
 • Mondo Minerals Oy, Vuonoksen jätealueen 2. reunapadon rakentamisurakka v. 2007-2008.
 • Outokummun kaupunki, Uuden yhdyskuntajätteen kaatopaikan rakentaminen sisältäen mm. bentoniitti- ja PEHD-kalvoeristysten rakentamisen v. 2007-2008.
 • Mondo Minerals Oy, Luikonlahden vanhan kuparikaivosalueen maisemointi ja kosteikkopuhdistamojen rakentaminen 2006-2007.
 • YIT- sähkötekniikka Oy, Mondo Minerals Oy:n pääsyöttökaapeloinnin uusiminen v. 2006.
 • Rakennusliike A. Taskinen Oy, Outokummun S-marketin ja Mondo Minerals Oy:n Vuonoksen tehtaan laajennustyöt v. 2005-2006.
 • Joensuun kaupunki, Marjalan asuntoalueen viimeistelytyöt v. 2006.
 • Heinäveden kunta / metsähallitus, Karvion kunnallistekniikan laajennus Takunniemeen ja Kohmanniemeen v. 2006.
 • Stora Enso Oyj, Huittisen vanhan saha-alueen kunnostustyö Kiteellä v. 2005. Saha-alueen rakennusten purku- ja maisemointityöt sekä öljyllä ja raskasmetalleilla saastuneiden maa-alueiden kunnostustyöt kokonaisurakkana.
 • Mondo Minerals Oy, Vuonos, tehdasalueen teiden korjauskohde, lopetustyöt v. 2005, rata-alueen saneeraus ja radan uusiminen junavaakoineen sekä patopenkereen korotus ja vahvistustöitä v. 2005, jauhimon laajennuksen pohjatyöt v. 2006.
 • Outokumpu Mining Oy, Kotalahden kaivoksen valumavesipuhdistamon ja vesijärjestelyjen rakentaminen, Hammaslahden kaivoksen Wetland- altaiden rakentaminen v. 2005.
 • Tuusniemen kunta, urakat: Hietarannan kunnallistekniikka, siirtoviemärilinjan pumppaamot Hieteranta- Tuusniemi seka jätevedenpuhdistamon kompostikenttä ja allas v. 2005.
 • Mondo Minerals Oy, Vuonoksen tehdasalueen teiden korjaus, koerakentamis- ja tutkimuskohde v. 2004.
 • Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Mineraalin asbestikaivoksen lopetus- ja maisemointityöt v. 2004.
 • Tuusniemen kunta, Eko-alueen kunnallistekniikan rakentaminen v. 2004.
 • Outokummun Kaupunki, Erityisjätteiden kaatopaikan rakentaminen 3.- vaihe v 2003-2004.
 • Outokummun Kaupunki, Rummukkalan kunnallistekniikka 2.- vaihe v. 2004.
 • Joensuun Kaupunki, Uittopäälliköntien rakentaminen v. 2004.
 • Asevelikylän vesiosuuskunta, vesijohtoverkon rakentaminen v. 2003.
 • Hammaslahden kaivoksen ruohikkopuhdistamon rakentaminen, Outokumpu Mining Oy v. 2002-2004.
 • Ylämyllyn Eko-alueen kunnallistekniikka, Liperin kunta v. 2003.
 • Jyrinkylän kunnallistekniikka, Liperin kunta v. 2003.
 • Lipasvaaran kaivoksen lammikkopuhdistamon rakentaminen v. 2002-2003 Mondo Minerals Oy.
 • Viitajärven ja Pantamäen vesijohtolinjat, Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta, v 2002.
 • Okun Koneistuspalvelu Oy:n konepajan laaj ennuksen alue- ja pohjarakennustyöt v. 2002-2003.
 • Rantakadun siirtovesijohto, Joensuun Vesi, v. 2002.
 • Rummukkalan asuntoalueen kunnallistekniikka, Outokummun Kaupunki, v. 2002.
 • Jätevedenpuhdistamon siirtoviemärit ja vesijohto, Vehmersalmen kunta, v. 2002.
 • Pahkasalon vesijohdot, Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta, v. 2001.
 • Kirnumäen vesihuolto, viemärit ja vesijohdot, Vehmersalmen kunta, v. 2001.
 • Viinijärven kunnallistekniikka, Liperin kunta, v. 2001.
 • Horsmanahon kaivoksen pehmytkiven louhoksen viemäreiden ja pumppaamojen asennustyöt, Mondo Minerals Oy, v.2000 - 2001.
 • Liperintie 14 kunnallistekniikka, Liperin kunta, v. 2000.
 • Helsinki-Vantaan lentoaseman 3.-kiitotien viemäritöitä ja kaapeliputkituksia 2.1 .2000 - 3 l .7.2000, aliurakka, pääurakoitsija Kesalahden Maansiirto.
 • Juankosken kaupunki, kaatopaikan lopetustyöt eristerakenteineen v. 2000, vast.
 • Juankosken kaupunki, Nivala Timber Oy: saha-alueen kentät, maarakennusurakka, v. 1999.
 • Paakkilanniemen vesihuolto, Paakkilan seudun vesiosuuskunta, v. 2000.
 • Kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston laajennus Ruohorannantiellä, Tuusniemen kunta, v. 1999.
 • Ruokosen alueen kunnallistekniikka, Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta, v. 1999.
 • Pilkon alueen viemäröinti, Kontiolahden kunta, v. 1999.
 • Tohmajärven aseman alueen kunnallistekniikka, 1 .-vaihe, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.
 • Viinijärvi-ylämylly siirtoviemäri, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, v. 1998.
 • Keretin vanhan kaivoksen jätealueen maisemointi- ja ympärysojatyöt v. 1995- 1996.