Palvelut

 • Maa ja vesirakennusalan kokonaisurakointi
 • Kunnallistekniset työt
 • Vesihuoltotyöt
 • Maa-ainesten toimitukset
 • Mullan ja maa-ainesten seulonta
 • Viherrakennustyöt
 • Purkutyöt
 • Maa-ainesten kuljetukset
 • Maa-ainesten toimitukset (katso tuotteet)
 • Kaivosten jälkihoitotyöt
 • Konevuokraus
 • Maan tiiveysmittaukset TROXLER-laitteella